Kurs om psykisk helse

Kunnskap om psykisk helse kan gjøre organisasjonen bedre i stand til å inkludere alle på aktiviteter og leir.