Hvilke mål jobber du for?

Alle barne- og ungdomsorganisasjoner bidrar til FNs bærekraftsmål på en eller annen måte, og kanskje kan dere gjøre noe ekstra?

Se filmene Finn aktiviter å gjøre

Velg et mål for å vise aktiviteter

Invitér ein annan organisasjon til møte i lokallaget

Vi har alle noko å lere av kvarandre.

Handelsspillet

Et interaktivt spill om det globale handelssystemet.

Berekraftig planlegging av leir

Ein klimaansvarlig i kvar leirkomité syrgjar for ein berekraftig leir.

Lag en plan for etisk og miljøvennlig handel i organisasjonen din

Sørg for at ting som organisasjonen din handler inn er produsert på en forsvarlig måte.

Vegetarmat på leir/møter

Erstatt noen måltider på leir eller møter med vegetarmat for å redusere kjøttforbruket.

Erfaringsutveksling på tvers av landegrenser

Lag en samarbeidskampanje eller felles arrangement med en søsterorganisasjon hvor dere fokuserer på hvordan dere jobber med et eller flere bærekraftsmål.