Kast mindre mat og unngå matsvinn

Passer for:LokalgruppeSentralledd
1/3 av all mat som produseres i verden kastes, og i Norge bidrar hver av oss med nesten 43 kilo i året. Over 60% av matsvinnet kommer fra forbrukerleddet, mens resten stammer fra produksjons- eller butikkleddet.

Det finnes mange tiltak som kan introduseres både i organisasjonen og under arrangementer. Her finner du en kort liste over enkle tiltak som kan gjennomføres:

– Bruk mindre tallerkenstørrelser på arrangementer, møter og kontoret
– Doner overskuddsmat gjennom en app, matbank eller andre initiativ
– Bruk smarte metoder for å beregne eksakt antall for matinnkjøp