Ein for ein

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Hugs at mange sivilsamfunn verda rundt ikkje har dei midla dei treng for å arrangere aktivitetar eller skaffe dyrt materiell.

Ved dugnad, kakesalg eller liknande, sørg for at halvparten av pengane som vert innsamla går til eit relevant og viktig formål, for eksempel til å finansiere instrument til korps i eit land i det globale sør.