Erfaringsutveksling på tvers av landegrenser

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Uansett om organisasjonen din kan mye eller lite om bærekraftsmålene er det alltid nye ting å lære, også av andre. Hvorfor ikke spørre andre organisasjoner som dere samarbeider med, både i Norge og i utlandet, om å møtes og dele erfaringer. Epost, sosiale medier og videosamtaler gjør det lettere enn noen gang å få venner og erfaringer fra hele verden. Så føler du deg heller ikke så alene.

Aktiviteten: Lag en samarbeidskampanje eller felles arrangement med en søsterorganisasjon hvor dere fokuserer på et eller flere av bærekraftsmålene eller et tema dere er opptatt av eller vil lære mer om, eller for å spre informasjon om arbeidet og aktiviteter dere gjør. Sett av god tid til å bli godt kjent og snakke sammen.

Alternativer: 

Arranger et videomøte der dere deler erfaringer: Avtal et tidspunkt og kall inn til et møte over for eksempel Skype eller Google Hangouts, eller besøk hverandre for å snakke om arbeidet dere gjør. Kanskje får dere gode tips og ideer til hvordan dere kan jobbe videre. Hvis man vil jobbe med et nytt tema kan det være særlig nyttig å møte en organisasjon som har jobbet med noe lenge, og vet hva man bør kunne og hvordan man jobber effektivt med temaet.

Opprett en brevvenn-ordning mellom organisasjonene i ulike land: Sosiale medier og epost gjør det lett for medlemmer i søsterorganisasjoner å komme i kontakt med hverandre. Lag en ordning hvor man kan bli satt i kontakt med noen tilknyttet en organisasjon i et annet land som deler samme interesser, eller som er veldig ulike og som man kan lære noe nytt av.

Inviter internasjonale deltakere på sommerleir: Dette er en fin måte å bli kjent med nye organisasjoner og mennesker på, samtidig som de får et innblikk i hvordan organisasjonen deres fungerer og kan ta med seg erfaringer tilbake til sin egen organisasjon.