Et trygt og godt læringsmiljø for alle!

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø er en sentral del i god utdanning. Det er viktig at utdanningstilbudet ivaretar hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne, kjønnsforskjeller, barn, og sikrer inkluderende, ikke-voldelige, trygge og effektive omgivelser for læring for alle uansett hvem man er.

Arrangér et seminar hvor dere diskuterer hvordan organisasjon skaper et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Hvordan kan man på best mulig måte tilrettelegge for at alle kan ta del i organisasjonens aktiviteter?