Fjern plast fra arrangementer og møter

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Plast er et svært nyttig materiale med mange smarte egenskaper, men fører med seg store globale miljøutfordringer knyttet til ressursforbruk, utslipp, miljøavgifter og forsøpling. Et rent hav er grunnlaget for verdiskapning, men per i dag er plast som havner i havet og ellers i naturen en stor trussel mot miljø, mennesker og kystsamfunn.

Det er flere tiltak som kan gjennomføres for å fjerne unødvendig plast fra arrangementer og møter. Under finnes det en kort liste med enkle tiltak som kan vurderes:

      Fjern all engangsplast

      Unngå bruk av produkter som inneholder mikroplast

      Bruk materialgjenvinnbar plast fremfor bionedbrytbar plast