Sett av tid til pauser og fysisk aktivitet

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Hverdagsaktivitet er viktig for god helse, i tillegg har det positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Barn og unge i dag har en mer stillesittende hverdag enn bare for et par tiår tilbake, mens anbefalingene tilsier at man skal være fysisk aktiv i lek eller annen aktivitet minst en time hver dag.

Ved å sette av nok tid og prioritere pauser og fysisk aktivitet i agenda på møter, arrangementer og under kontortid kan du bidra til et mer energisk, sunt og produktivt miljø. Gi gjerne rom for en eller flere aktiviteter som er morsom og sosial for medlemmene dine.