Grønne t-skjorter

Passer for:Sentralledd
Bomull krever veldig mye vann når det dyrkes, i tillegg til at det ofte brukes mye ugressmiddel som forgifter både arbeidere og lokalmiljøet. I Norge har vi et veldig høyt forbruk av klær, og det kan derfor være viktig å finne miljøvennlige alternativer. I mange organisasjoner har man t-skjorter til leir, til kampanjer og til vanlig bruk.

Grønne t-skjorter

Velg t-skjorter av miljøvennlig materiale som økologisk bomull, lin, ull eller andre naturlige stoffer som belaster miljøet mindre enn vanlig bomull. Her er også arbeidsforhold og fargestoffer i trykk et moment. Se gjerne etter sertifiserte leverandører. 

Alternativ: Vurder gjenbruk av gamle t-skjorter, kan de vrenges og trykkes på nytt? Kan man lage t-skjorter sjeldnere, eller ikke lage nytt trykk hvert år slik at de samme t-skjortene kan vare lengre? Tenker dere over om           t-skjortene kan brukes også etter leiren? Kan dere låne ut t-skjorter dersom det er til å for eksempel dele inn barn i ulike grupper?