Grønne transportregler

Passer for:Sentralledd
Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge. Å fly innenlands gir 14 ganger så høye CO2-utslipp som det å ta tog. Når mange skal reise sparer vi mye utslipp ved å velge tog eller buss heller enn fly og bil.

Våre grønne transportregler

Mange organisasjoner har en regel om at man skal velge billigste reisevei, men hva med den mest miljøvennlige? Lage regler for transport i din organisasjon som tar høyde for utslipp. Reglene må tilpasses organisasjonen, men kan for eksempel være at organisasjonen ikke dekker fly innenlands i Norge (unntak for Nord-Norge?) eller at man alltid skal ta tog hvis det er mulig. Det er lov å lage unntak for reglene, men ved å vedta en hovedregel som får folk til å tenke seg om en ekstra gang før de flyr kan man redusere utslipp mye.