Invitér ein annan organisasjon til møte i lokallaget

Passer for:Lokalgruppe
Vi har alle noko å lere av kvarandre. Eit slik møte kan skape forståing på tvers av organisasjonar og opnar for samarbeid.

Invitér ein annan organisasjon til eit møte i lokallaget, eller på kaffi eller gløgg. Det skaper hygge.