Kurs om psykisk helse

Passer for:Sentralledd
Mange barn og unge opplever psykiske plager som kan gjøre det vanskeligere for dem å delta på aktiviteter sammen med jevnaldrende. Stigmatisering rundt psykiske plager er fortsatt utbredt i Norge, og derfor er kunnskap viktig i organisasjoner for at vi skal kunne inkludere alle på en god måte.

Kurs om psykisk helse i organisasjonslivet

Ved å gi ledere sentralt og nasjonalt kunnskap om hvordan de kan møte og tilrettelegge for barn og unge som opplever psykiske plager kan organisasjonen bli et enda bedre fristed for enda flere. LNU tilbyr kurs i dette årlig og kan lånes via Lån en LNUer.