Retningslinjer om mangfold, inkludering og likestilling

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Mangfold og likestilling fremmer innovasjon, bedrer beslutningsprosesser og kan gi økt produktivitet. Ikke minst sikrer det bred deltakelse i aktiviteter både lokalt og nasjonalt i organisasjoner.

Skriv klare retningslinjer som kan veilede rekruttering, organisasjonsarbeid og arrangementer. Ved å ta et klart standpunkt kan man tiltrekke seg flere medlemmer og skape en trygg ramme for engasjement i frivilligheten.