Rollespill om ressurser og overforbruk

Passer for:Lokalgruppe
Inspirert av:
Målet med denne aktiviteten er å bevisstgjøre deltakerne på hvor viktige naturressursene våre er, og om farene ved overforbruk av ressurser.

Antall deltakere: 20-50

Aldersgruppe: 10-15

Materialer: pen og papir, kamera (mobilkamera holder), projektor eller skjerm

Film om ressurser, for eksempel denne:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5y4rxrSfqU_RmkzYnRCM08tVGc

 

Ressurskonferanse! Et rollespill

Del deltakerne i lag på 4-6 personer. Gi en ressurs til hvert lag. Ressursene i aktiviteten kan være: vær, skog, ozonlaget, luft, mat, elver, havet. Lagene plasseres bak hvert sitt bord som står i ring slik at alle ser hverandre.  

Den som leder aktiviteten representerer en form for verdensleder, feks generalsekretær i FN.

Hvert lag er en fanklubb til ressursen de har fått tildelt. På grunn av forurensing og overforbruk er alle ressursene presset.  

Steg 1: Fanvideo

Hvert lag må derfor lage en fanvideo (som en reklame) som forklarer til de andre lagene hvorfor nettopp deres ressurs er viktig å bevare. Laget får 10 minutter til å lage videoen. Videoen bør forklare: 

 • Hvorfor er din ressurs viktig?
 • Hvordan bidrar den til menneskers velferd?
 • Hvordan kan vi ta vare på det?

Lagene kan bruke mobil eller data for å finne info om sin ressurs.

Videoen bør vare maks 3-4 minutter.

Steg 2: Presentasjon

Alle lagene presenterer sine videoer.

Steg 3: Høring

Den som leder aktiviteten samler alle og kommer med en felles beskjed:

På grunn av måten mennesker har handlet holder verden på å gå tom for ressurser, og forskere sier at vi må endre forbruket og handlingene våre og leve mer bærekraftig. Du som verdensleder (J) skal velge ut noen av ressursene som lagene representerer for å satse særskilt på disse. For å bestemme hvilke ressurser det er viktigst å satse på skal det arrangeres en høring. Hvert lag får ett minutt til å presentere sin ressurs og argumentere for hvorfor det bør satses på akkurat dere. En eller flere personer på laget presenterer. Innlegget bør inneholdet:

 • Hvordan din ressurs bidrar
 • Hva som trengs for å redde din ressurs
 • Hva som ville skjedd om vi ikke hadde din ressurs
 • Hva vi må gjøre for å hjelpe ressursen/bedre forholdet til din ressurs

Etter høringen kommer du som verdensleder til konklusjonen om at det er umulig å bestemme hvilken ressurs som er viktigst. Du deler alle inn i grupper (trenger ikke å være samme som ressursene), og deltakerne diskuterer i grupper etterfulgt av en felles diskusjon. 

Steg 4: Diskusjon/debrief

 1. Reflekter:
  • Hvorfor tror du vi ga dere disse ressursene?
  • Var det vanskelig å finne argumenter og poenger å bruke i reklamen eller innlegget?
 2. Generaliser:
  • Hvorfor er det viktig at vi tenker på hvordan vi bruker disse ressursene?
  • Hvordan påvirker ressursmangel menneskerettigheter?
 3. Bruk det du har lært:
  • Hva kan du gjøre for å bidra?
  • Hvem har ansvar for å ta vare på naturressursene våre?