Skolering i seksuell og reproduktiv helse og -rettigheter

Passer for:Lokalgruppe
For at samfunnet skal være inkluderende og et trygt sted å være er friheten til å være seg selv, uansett seksualitet, kjønnsidentitet og -uttrykk viktig!