Hjelp flere unge ut i første jobb

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Andelen unge i jobb har falt de siste årene, en utvikling som går i feil retning. Første steg inn i arbeidslivet er ofte gjennom ubetalte eller lavtlønnede praksisperioder som utnytter unges arbeidskraft og vilje.

Det finnes flere ulike tiltak som kan hjelpe unge ut i arbeidslivet. Dette er blant annet:

– Tilby kurs i jobbsøking og CV-oppbygning
– Legg til rette for verdifull organisasjonsarbeid som kan være nyttig i videre karriere
– Tilby eller etablere mentorordninger