Helsesykepleier eller sosialveileder på arrangement

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Inspirert av: ANSA - Trenger du noen å snakke med?
Et godt og lavterskel helsetilbud for barn og unge er viktig. Det er mange som trenger veiledning eller noen å snakke med som tar bekymringene deres på alvor.

Inviter en helsesykepleier eller sosialrådgiver med taushetsplikt som kan være tilstede for samtaler blant medlemmene i organisasjonen. Et slikt tiltak kan bidra til å øke fokuset på god psykisk og fysisk helse.