Lag en plan for etisk og miljøvennlig handel i organisasjonen din

Inspirert av:
Mange av produktene som lages om dagen blir produsert under tvilsomme forhold og med dårlig lønn. I noen tilfeller ser man også at slave-og barnearbeid blir brukt, eller at produksjonen har alvorlige konsekvenser for naturen.

Lag gode innkjøpsregler. 

Organisasjonen kan se på muligheten for å gjøre etiske og miljøvennlige innkjøp. En god måte å sikre dette på er å ha innkjøpsregler eller økonomiske retningslinjer som tar hensyn til etiske problemstillinger. Man kan for eksempel stille som krav at de man kjøper produkter av opplyser om hvilke fabrikker de bruker og hvordan de sikrer at produksjonen er forsvarlig.