Varslingsknapp

Passer for:Sentralledd
Organisasjonslivet skal være trygt for alle medlemmer, og varsler om uønskede handlinger må tas seriøst og behandles raskt.

Lag en synlig lenke på organisasjonens nettsider hvor medlemmer helt anonymt man melde fra om forhold eller hendelser som er uønskede og ubehagelige.  Disse må håndteres av organisasjonens sentralledd umiddelbart.

Kilder:
http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/hjelp-i-utlandet/varslingsknapp/