Vegetarmat på leir/møter

Passer for:LokalgruppeSentralledd
Kjøttproduksjon krever store landarealer og mye vann. I tillegg er det mye høyere utslipp av drivhusgasser ved produksjon av kjøtt enn av grønnsaker og korn.

Vegetarmat på leir

Erstatt ett eller flere måltider på leir med vegetarmat, gjerne kortreiste grønnsaker fra området dere har leiren i. 

Alternativer: 

  • Servér vegetarmat på møtene i lokallaget. 
  • Ha som aktivitet å lage en god vegetarrett sammen på lokallagsmøte.