Hva er LNU Bærekraft?

Barne- og ungdomsorganisasjonene er en viktig partner i Norges arbeid med bærekraftsmålene. Igjennom vår bærekraftsatsning vil vi i LNU tilby kompetanse, veiledning og økonomiske ressurser til organisasjonene. Vi ønsker at organisasjonene skal kjenne seg igjen i målene, og vi vil inspirere og oppfordre dem til å være mer bevisst sin rolle i arbeidet med å oppnå målene.

Vår nettside bærekraft.lnu.no er en ressurs som skal hjelpe og bidra til dette. Her finner man ressurser som kan gi deg mer kunnskap om bærekraftsmålene, og hvordan nettopp din organisasjon kan bidra til målene.


Du kan også kontakte oss i LNU og få hjelp og veiledning til arbeidet med bærekraftsmålene i egen organisasjon.


LNU Bærekraft – en støtteordning

I tillegg til nettsiden med kompetanseressurser har vi også opprettet LNU Bærekraft. En egen prosjektstøtteordning som gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.

Gjennom LNU Bærekraft, deler LNU ut 750 000 kroner til barne- og ungdomsprosjekter per kalenderår. Støtteordningen gir penger til prosjekter hvor fokuset er en eller flere av FNs bærekraftsmål. Tiltaket kan være internt med mål om å øke kompetansen på globale miljø- og utviklingsspørsmål i organisasjonen, eller være av utadrettet karakter i form av en informasjonskampanje eller lignende.

Les mer om støtteordningen her