Grønne transportregler

Hvor bærekraftige er reisevanene i din organisasjon? Kan dere finne grønnere måter å reise på?