Er du lærer? Tilhører du en organisasjon?
Hovedillustrasjon
Steg 01

Hva kan du som lærer finne her?

Bærekraftmål 3 stor m bakgrunn
Steg 02

Hvordan kan du bruke aktivitetene du finner på denne siden i klasserommet?

Bærekraftmål 5 stor med bakgrunn
Steg 03

Hvem er LNU?

Bærekraft logo jordklode
Steg 04

Vil du kontakte oss?