Tilbake
Kurs

Delmålsverkstad

Dette er ein introduksjon til ein verkstad for å auke kunnskapar om FN sine berekraftsmål, ved å sjå nøyare på dei ulike delmåla. Ein får to alternativ til sjølve utføringa av øvinga: ein der alle er interne i same organisasjon og ein der ein samarbeider med ungdommar frå andre organisasjonar. Gjennomføringa tek cirka 30 minutt. Verkstaden er henta frå Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Introduksjon til verkstaden

Kva er delmåla?

Til FN sine 17 berekraftsmål, finst det 169 delmål. Desse delmåla kan vere ein god måte å bli betre kjend med FN sitt berekraftsarbeid på sidan dei er meir konkrete og enklare å forstå i praksis.

Kva er intensjonen med øvinga?

Deltakarane identifiserer kva for delmål dei allereie jobbar med/bidreg til i sitt organisasjonsarbeid, bevisst eller ubevisst. Ein kan arbeide med delmåla på mange måtar - på aktivitetsnivå, i prosjektstyring, i overordna strategi, eller i organisasjonen sitt føremål. Deltakarane må gjerne tenke breitt om øvinga.

Gruppearbeidet

Kvar gruppe treng:

 • 1 delmålsplakat som du kan finne her: delmålsplakat!
 • Stativ/whiteboard
 • Tusjar
 • Post-its

Ansvarleg for øvinga skal:

 • Presentere øvinga
 • Dele ut nødvendig utstyr
 • Gjerne sirkulere under øvinga for å sikre at praten i gruppene flyt godt.

Alternativ 1) Internt i organisasjonen

 • Del opp i grupper på mellom 2-5
 • Gi gruppene 25 minutt kvar på å arbeide med oppgåva
 • Oppgåva er: Kva delmål arbeider vi med i vår organisasjon - og korleis? Ver så konkret som mogleg.

Alternativ 2) Samarbeid med ulike organisasjonar

 • Del opp i grupper på maks 3
 • Oppgåva er fortsatt: Kva delmål arbeider vi med i vår organisasjon - og korleis? Ver så konkret som mogleg.

Gå fram slik:

 1. Bruk 5 minutt på ei kort presentasjonsrunde innad i gruppene og velg kven som skal vere A, B og C.
 2. Bruk 7 minutt på å jobbe med oppgåva med fokus på A sin organisasjon - B og C intervjuar og skriv ned (eventuelt ein av kvar).
 3. Bruk 7 minutt på å jobbe med oppgåva med fokus på B sin organisasjon - A og C intervjuar og skriv ned.
 4. Bruk 7 minutt på å jobbe med oppgåva med fokus på C sin organisasjon - A og B intervjuar og skriv ned.

Gjennomgang i plenum

Dersom ein får tid kan ein samlast i plenum til slutt og presentere det ein har kome fram til i dei ulike gruppene. Eventuelt kan ein slå saman to og to grupper. Gi kvar deltaker 2 minutt på å presentere sine funn.