Tilbake
Kurs

Kurs for å øke kunnskap om FNs bærekraftsmål i din organisasjon

Ønsker du å øke bevisstheten om FN sine bærekraftsmål innad i din organisasjon? Da er dette kurset for deg! Her finner du ressurser som tillitsvalgte kan bruke for å forberede kurs, og øvelser som dere kan ta i bruk på selvet kurset. Det er viktig at barne- og ungdomsorganisasjoner er med å spre kunnskap knytt til FNs bærekraftsmål, slik at de kan nå ut til så mange som mulig. Det gjør at barn og unge kan ta aktivt del i å gjøre verden til en bedre plass å bo.

Dette kurset gir tillitsvalgte en grunnleggende innføring i FNs bærekraftsmål.

Kurset er også ment til å inspirere tillitsvalgte til å jobbe mer målrettet med målene og gi organisasjonen noen konkrete verktøy som man kan bruke videre i arbeidet med bærekraftsmålene.

Kurset varer ca. 1,5 – 2 timer (avhengig av hvor stor gruppa er og hvor lang tid man legger opp under diskusjonsoppgavene).

Mål for kurset er at alle deltakerne skal få:

 • Kjennskap til FNs bærekraftsmål
 • Innsikt i hvilke bærekraftsmål som er relevante for organisasjonen
 • Inspirasjon til å arbeide med bærekraftsmålene i egen organisasjon
 • Inspirasjon til å utvikle ideer for videre arbeid med bærekraftsmålene

Hva bør jeg ha gått gjennom i forkant av å holde kurset?

Praktiske hensyn:

 • Gjør deg kjent med PowerPointen. Det inkluderer hvordan den fungerer, vurdere om man ønsker å bruke digital ordsky i en av øvelsene (som krever internett), og å se på manuset som er inkludert i PowerPointen.
 • Sett deg inn i hvor lang tid kurset vil ta, planlegg hvor lang tid man skal bruke på hver øvelse og påfølgende forklaring. Har er det opp til kursholder å disponere tid
 • Tilpass lysbildene til din organisasjon hvis du ønsker det. Sørg for at du har utstyret dere trenger for å gjennomføre øvelsene, noen krever post-it lapper, tusjer og store ark.

Lese om bærekraftsmålene:

Vi anbefaler at kursholder har en del generell kunnskap om bærekraftsmålene slik at man kan svare på eventuelle spørsmål underveis. Du kan lese faktatekstene til bærekraftsmålene for å få mer informasjon her: FNs bærekraftsmål

Til øvelsen "Bærekraftssirkel":

Underveis legger kurset opp til 2 interaktive øvelser. Den ene er "Bærekraftssirkel" som man på forhånd må gjøre seg kjent med. Her må man printe ut grafikken til alle bærekraftsmålene, som du finner her: Grafikk bærekraftsmål

Øvelsen "Bærekraftsmålene i din organisasjon":

Til den andre øvelse, "Bærekraftsmålene i din organisasjon", anbefaler vi å ta i bruk plakaten "Verdens viktigste plan" som LNU har laget. Last ned plakaten her: Verdens viktigste plan og print ut før kurset. Den er også mulig å bestille fra LNU.

Tips til gjennomføring:

 • Sørg for at lokalet er egnet for å holde en PowerPointpresentasjon
 • Sørg for at det blir tilrettelagt for smitteverntiltak (i Covid-tider)
 • Sjekk at øvelsene er tilrettelagt for alle deltagere, uavhengig av alder, funksjonsnivå etc.
 • Dersom deltagerne ikke kjenner hverandre så godt fra før kan det være lurt med en navnerunde og/eller enkle bli-kjent-øvelser for å bryte isen i starten
 • Planlegg tiden godt: begynn og avslutt på tiden som er satt, legg inn pauser og sørg for at dere får godt med tid til hver del av kurset.

Link til PowerPoint-presentasjon:

LYKKE TIL!