Er du lærer? Tilhører du en organisasjon?
Bærekraft forsidebilde sjekkliste
Bærekraft 123
Steg 01

Velg en bærekraftsansvarlig!

Bærekraft rullestol speider
Steg 02

Sørg for at arrangementet er universelt utformet

Bærekraft 123 3
Steg 03

Sørg for bærekraftige innkjøp

Bærekraft håndinsektstaco
Steg 04

Bærekraftig mat og forbruk.

Bærekraft 123 kor
Steg 05

Lag gode systemer for kildesortering

Bærekraft 123 arrangement tog1 bcf081b25daf47741c57de4a05ca4b79
Steg 06

Legg til rette for miljøvennlig transport til arrangementet

Bærekraft trening
Steg 07

Sett av tid til fysisk aktivitet i programmet

Bærekraft arrangementer 123 pc b669d08a23ac24f3f576a1528d8768e5
Steg 08

Ta i bruk LNUs sjekkliste for et bærekraftig arrangement